Об Агентстве Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы.

Указ Президента Респубики Казахстан от 1 февраля 2006 года № 55. Утратил силу Указом Президента Республики Казахстан от 12 августа 2011 года № 139

      Сноска. Утратил силу Указом Президента РК от 12.08.2011 № 139.

Подлежит опубликованию в   
"Собрании актов Президента 
и Правительства"           
и республиканской печати   

      В соответствии с подпунктом 3)  статьи 44  Конституции Республики Казахстан и   статьей 10  Конституционного закона Республики Казахстан "О Президенте Республики Казахстан" ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Образовать Агентство Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы как государственный орган, непосредственно подчиненный и подотчетный Президенту Республики Казахстан.  <*>
      Сноска. В пункт 1 внесены изменения Указом Президента РК от 28 августа 2006 года N  166 .    

      2. Правительству Республики Казахстан принять меры, вытекающие из настоящего Указа.

      3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

      4. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

      Президент
 Республики Казахстан

Қазақстан Республикасы Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының қызметін реттеу агенттігі туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 1 ақпандағы N 55 Жарлығы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Президентінің 2011 жылғы 12 тамыздағы № 139 Жарлығымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Президентінің 2011.08.12 N 139 Жарлығымен.

"Президент пен Үкімет актілерінің 
жинағында" және республикалық  
баспасөзде жариялануға тиіс   

      Қазақстан Республикасы Конституциясының  44-бабының 3)тармақшасына және "Қазақстан Республикасының Президенті туралы" Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының  10-бабына сәйкес  ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

      1. Қазақстан Республикасы Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының  қызметін реттеу агенттігі Қазақстан Республикасының Президентiне тiкелей бағынатын және есеп беретiн мемлекеттік орган ретiнде құрылсын.
       Ескерту. 1-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Президентінің 2006.08.28. N  166 Жарлығымен.

      2. Қазақстан Республикасының Үкіметі осы Жарлықтан туындайтын шараларды қабылдасын.

      3. Осы Жарлықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне жүктелсін.

      4. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

       Қазақстан Республикасының
      Президенті