О внесении изменений и дополнений в решение VI-й сессии Алматинского городского Маслихата II-го созыва от 27 сентября 2000 года "Об утверждении схемы управления городом Алматы и взаимодействия с территориальными органами министерств, ведомств и комитетов Республики Казахстан

Решение XVII сессии Алматинского городского Маслихата II созыва от 22 мая 2002 года. Зарегистрировано Управлением юстиции г.Алматы 13 июня 2002 г. за N 458. Утратило силу решением XXIII сессии Маслихата города Алматы III созыва от 15 мая 2006 года N 255

      В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 6  Закона  Республики Казахстан "О местном государственном управлении в Республике Казахстан" и представлением акима города Алматы Алматинский городской Маслихат II-го созыва

РЕШИЛ:

     Внести изменения и дополнения в  решение  VI-й сессии Алматинского городского Маслихата II-го созыва от 27 сентября 2000 года "Об утверждении схемы управления городом Алматы и взаимодействия с территориальными органами министерств, ведомств и комитетов в Республике Казахстан" (схема управления прилагается).

 

      Председатель ХVII-й сессии
      Алматинского городского
      Маслихата II-го созыва                    С.Таукейулы

     

      Секретарь
      Алматинского городского
      Маслихата II-го созыва                     Ж.Турегельдинов     

     

     

     

Приложение
к решению ХVII сессии Алматинского
городского Маслихата II созыва
от 22 мая 2002 г.

                               

Схема управления г.Алматы
и взаимодействия с территориальными органами
министерств, ведомств и комитетов Республики Казахстан

     

     

     

       Примечание РЦПИ: См. схему в бумажном варианте.

ІІ сайланған Алматы қалалық Мәслихатының 2000 жылғы 27 қыркүйектегі "Алматы қаласын басқару және Қазақстан Республикасы министрліктерінің, ведомстволарының және комитеттерінің аумақтық органдарымен өзара байланыс схемасын бекіту туралы" VI-сессиясының шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Алматы қалалық Мәслихатының IІ сайланған XVІІ сессиясының 2002 жылғы 22 мамырдағы шешімі. Алматы қалалық Әділет басқармасында 2002 жылғы 13 маусымда N 458 тіркелді. Күші жойылды - ІІІ сайланған Алматы қаласы мәслихатының ХХІІІ сессиясының 2006 жылғы 15 мамырдағы N 255 шешімімен

      "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы" Қазақстан Республикасы  Заңының 6 бабы 1 тармағының 3 тармақшасына және Алматы қаласы Әкімінің ұсынысына сәйкес ІІ-сайланған Алматы қалалық Мәслихаты шешім қабылдады: 

      ІІ-сайланған Алматы қалалық Мәслихатының 2000 жылғы 27 қыркүйектегі "Алматы қаласын басқару және Қазақстан Республикасы министрліктерінің, ведомстволарының және комитеттерінің аумақтық органдарымен өзара байланыс схемасын бекіту туралы" VІ-сессиясының шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін (басқару схемасы қоса беріліп отыр).

       ІІ-ші сайланған
      Алматы қалалық Мәслихаты
      ХVІІ-ші сессиясының төрағасы

      ІІ-ші сайланған
      Алматы қалалық Мәслихатының
      хатшысы

ІІ-сайланған Алматы
қалалық Мәслихаты 
ХVІІ-сессиясының 
22 мамыр 2002 жылғы
шешіміне     

Алматы қаласын басқарудың және Қазақстан Республикасы
министрліктерінің ведомстволарының және комитеттерінің
аумақтық органдарымен іс-қимыл жасаудың схемасы

       РҚАО-ның ескертуі: Қағаз нұсқадағы схеманы қараңыз.