О внесении дополнений в приказ Председателя Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан от 20 сентября 2002 года N 727 "Об утверждении Государственного реестра контрольно-кассовых машин с фискальной памятью, разрешенных к использованию на территории Республики Казахстан", зарегистрированный за номером 1991

Приказ Председателя Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан от 21 октября 2003 года N 404. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 ноября 2003 года N 2559. Утратил силу приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 декабря 2008 года N 635.

       Сноска. Утратил силу приказом Министра финансов РК от 30.12.2008 N 635 (порядок введения в действие см. п.4 ).

      В соответствии с пунктом 3 статьи 546 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) приказываю:     

      1. Внести в Приказ Председателя Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан от 20 сентября 2002 года N 727 "Об утверждении Государственного реестра контрольно-кассовых машин с фискальной памятью, разрешенных к использованию на территории Республики Казахстан" (зарегистрированный 2 октября 2002 года за номером 1991, опубликованный в газете "Казахстанская правда" от 7 января 2003 года N 4-5; с дополнениями, внесенными приказами Председателя Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан от 25 декабря 2002 года NN 895 , 902, 903, зарегистрированными в Министерстве юстиции Республики Казахстан 7 января 2003 года за NN 2108, 2109, 2110 соответственно, и от 27 марта 2003 года N 143 , зарегистрированным в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 апреля 2003 года за N 2226, от 21 мая 2003 года N 210 , зарегистрированным в Министерстве юстиции Республики Казахстан 6 июня 2003 года за N 2353, от 2 июня 2003 года N 221 , зарегистрированным в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 июня 2003 года за N 2380) следующее дополнение:
      Государственный реестр контрольно-кассовых машин с фискальной памятью, разрешенных к использованию на территории Республики Казахстан, утвержденный указанным приказом, дополнить пунктами 79-81 следующего содержания:
      "79. ОКА 600Ф KZ (версия 1)
      80. ОКА ПФ KZ (версия 2)
      81. MSTAR Ф KZ (версия 3.1)".

      2. Управлению налогового администрирования (Кипшаков А.М.) направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики Казахстан.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Председателя Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан Абдрахманова М.М.

      4. Настоящий приказ вводится в действие со дня государственной регистрации.

      Председатель

N 1991 тіркелген "Қазақстан Республикасының аумағында пайдалануға рұқсат етілген фискалдық жады бар бақылау-кассалық машиналарының Мемлекеттік тізілімін бекіту туралы" Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Салық комитеті Төрағасының 2002 жылғы 20 қыркүйектегі N 727 Бұйрығына толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Салық комитеті төрағасының 2003 жылғы 21 қазандағы N 404 бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2003 жылғы 14 қарашада тіркелді. Тіркеу N 2559. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2008 жылғы 30 желтоқсандағы N 635 Бұйрығымен.

       Күші жойылды - ҚР Қаржы министрінің 2008.12.30 N 635 Бұйрығымен.

      -------------------- Бұйрықтан үзінді -------------------

      "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 651-бабына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
      1. ...
      2. Осы бұйрықтың 2-қосымшасына сәйкес Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілерінің күші жойылды деп танылсын.
      3. ...
      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күшіне енеді және 2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап туындаған қатынастарға қолданылады.

      Министр                                    Б. Жәмішев

                                         Қазақстан Республикасы
                                            Қаржы министрінің
                                       2008 жылғы 30 желтоқсандағы
                                             N 635 бұйрығына
                                                 2-қосымша

Қазақстан Республикасының күшi жойылған кейбiр
нормативтік құқықтық актілерінің тiзбесi

      1. ...
      ........
      8. 1991-нөмірмен тіркелген "Қазақстан Республикасының аумағында пайдалануға рұқсат етілген фискалдық жады бар бақылау-кассалық машиналарының Мемлекеттік тізілімін бекіту туралы" Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Салық комитеті Төрағасының 2002 жылғы 20 қыркүйектегі N 727 Бұйрығына толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Салық комитеті төрағасының 2003 жылғы 21 қазандағы N 404 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық актiлерiн мемлекеттiк тiркеу тiзiлiмiнде N 2559 тiркелген, Қазақстан Республикасының орталық орындаушы және басқа мемлекеттік органдарының Нормативтік-құқықтық актілер бюллетенінде 2003 жылы N 43-44, 889 б. жарияланған).
      ........
      25. ...

      "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 546-бабының 3-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
      1. "Қазақстан Республикасының аумағында пайдалануға рұқсат етілген фискалдық жады бар бақылау-кассалық машиналарының Мемлекеттік тізілімін бекіту туралы" Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Салық комитеті Төрағасының 2002 жылғы 20 қыркүйектегі N 727 Бұйрығына (2002 жылдың 2 қазанында N 1991 тіркелген, "Егемен Қазақстан" газетінің 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 4-5 сандарында жарияланған; Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2003 жылғы 7 қаңтарда NN 2108, 2109, 2110 нөмірлермен тіркелген Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Салық комитеті Төрағасының 2002 жылғы 25 желтоқсандағы NN 895 , 902 , 903 Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2003 жылғы 3 сәуірде N 2226 нөмірмен тіркелген 2003 жылғы 27 наурыздағы N 143 , Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2003 жылғы 6 маусымдағы N 2353 нөмірмен тіркелген 2003 жылғы 21 мамырдағы N 210 , Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2003 жылғы 26 маусымдағы N 2380 нөмірмен тіркелген 2003 жылғы 26 маусымдағы N 221 бұйрықтарымен енгізілген толықтыруларымен) мынадай толықтырулар енгізілсін:
      Көрсетілген Бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасының аумағында пайдалануға рұқсат етілген фискалдық жады бар бақылау-кассалық машиналарының Мемлекеттік тізілімі мынадай мазмұндағы 79-81 тармақтармен толықтырсын:
      "79. ОКА 600Ф KZ (1 нұсқа)
      80. ОКА ПФ KZ (2 нұсқа)
      81. MSTAR Ф KZ (3.1 нұсқа)".
      2. Салық әдістеме басқармасы (А.М.Қыпшақов) осы Бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігіне мемлекеттік тіркеуге жіберсін.
      3. Осы Бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Салық комитеті Төрағасының орынбасары М.М. Әбдірахмановқа жүктелсін.
      4. Осы Бұйрық мемлекеттік тіркеуден өткен күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Төраға