О внесении изменений в постановление акимата города Караганды от 26 июня 2002 года N 8/4 "Об образовании Бюджетной комиссии города", регистрационный номер в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов - 894

Постановление акимата города Караганды от 24 декабря 2003 года N 32/2. Зарегистрировано Департаментом юстиции Карагандинской области 12 января 2004 года за N 1378

      В соответствии с Законами Республики Казахстан от 23 января 2001 года N 148 "О местном государственном управлении в Республике Казахстан" и от 1 апреля 1999 года N 357-I "О бюджетной системе" акимат города Караганды ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Пункт 1 постановления акимата города Караганды от 26 июня 2002 года N 8/4 "Об образовании Бюджетной комиссии города", (регистрационный номер в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов - 894, опубликовано в газетах "Индустриальная Караганда" от 7 сентября 2002 года, "Орталык Казахстан" от 14 сентября 2002 года, внесены изменения и дополнения постановлением акимата города Караганды от 19 марта 2003 года N 1/5 "О внесении изменений в постановление акимата города Караганды от 26 июня 2002 года N 8/4 "Об образовании Бюджетной комиссии города", зарегистрированного в Управлении юстиции Карагандинской области N 894", (регистрационный номер в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов - 1129, опубликовано в газете "Индустриальная Караганда" от 27 мая 2003 года) исключить.
      Сноска. Постановление акимата города Караганды от 26.06.2002 N 8/4 в РЦПИ не поступало.
      2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя акима города Караганды Нурпеисова Руслана Курманжановича.

      Аким

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде - 894 нөмірімен тіркелген 2002 жылғы 26 маусымдағы N 8/4 "Қалалық Бюджет комиссиясын құру туралы" Қарағанды қаласы әкімиятының қаулысына толықтырулар мен өзгертулер енгізу туралы

Қарағанды қаласы әкімиятының 2003 жылғы 24 желтоқсандағы N 32/2 қаулысы. Қарағанды облысының Әділет департаментінде 2004 жылғы 12 қаңтарда N 1378 тіркелді

      "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы N 148 Заңына және 1999 жылғы 1 сәуірдегі N 357-I "Бюджет жүйесі туралы" Заңына сәйкес Қарағанды қалалық әкімияты ҚАУЛЫ ЕТТІ:
       1. Қарағанды қалалық әкімиятының 2002 жылғы 26 маусымдағы N 8/4 нөмірлі "Қалалық Бюджет комиссиясын құру туралы" қаулысына сәйкес, (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде - 894 нөмірмен тіркелген, 2002 жылғы 14 қыркүйекте "Орталық Қазақстан" газетінде, 2002 жылғы 7 қыркүйекте "Индустриальная Караганда" газетінде жарияланды Қарағанды қаласы әкімиятының 2003 жылғы 19 наурыздағы қаулысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы N 1/5 "2002 жылғы 26 маусымдағы Қарағанды қаласы әкімиятының N 8/4 "Қалалық Бюджет комиссиясын құру туралы" қаулысына өзгертулер енгізу туралы Қарағанды облыстық Әділет басқармасында N 894 нөмірмен тіркелген", (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде - 1129 нөмірмен тіркелген, 2003 жылғы 27 мамырда "Индустриальная Караганда" газетінде жарияланды) қаулысының 1 тармағы шығарып тасталынсын.
      Ескерту: Қарағанды қалалық әкімиятының 2002.06.26 N 8/4 қаулысы РҚАО-на түспеген.
       2. Негізгі қаулының орындалуын бақылау Қарағанды қаласы әкімі орынбасарының міндетін атқарушы Нұрпеисов Руслан Құрманжанұлына жүктелсін.

      Әкім                                       Ю. Литвинов