Об утверждении Перечня участков внутренних водных путей, типов и размеров судов, подлежащих обязательной лоцманской проводке

Приказ Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 17 января 2005 года N 32-I. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 21 февраля 2005 года N 3452

     В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан "О внутреннем водном транспорте"  ПРИКАЗЫВАЮ :
     1. Утвердить прилагаемый Перечень участков внутренних водных путей, типов и размеров судов, подлежащих обязательной лоцманской проводке.
     2. Департаменту водного транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (Уандыков Б.К.) представить настоящий приказ в Министерство юстиции Республики Казахстан для государственной регистрации.
     3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан Абылгазина Т.Б.
     4. Настоящий приказ вводится в действие со дня официального опубликования.

     Министр

 Утвержден           
приказом Министра        
транспорта и коммуникаций    
Республики Казахстан      
от 17 января 2005 года N 32-I 

Перечень 
участков внутренних водных путей, типов и 
размеров судов, подлежащих обязательной лоцманской проводке

     Участок на реке Урал от поселка Горы до города Атырау протяженностью 277 километров и Урало-Каспийский канал протяженностью 56 километров. 
     Суда плавания "река-море" с осадкой свыше 2,5 метров и длиной более 50 метров.

Міндетті түрде лоцмандық алып өтуге жататын ішкі су жолдары учаскелерінің, кемелер түрлері мен көлемдерінің тізбесін бекіту туралы

Қазақстан Республикасының Көлік және коммуникациялар министрінің 2005 жылғы 17 қаңтардағы N 32-І Бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2005 жылғы 21 ақпанда тіркелді. Тіркеу N 3452

     "Ішкі су көлігі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабына сәйкес  БҰЙЫРАМЫН :
     1. Қоса беріліп отырған Міндетті түрде лоцмандық алып өтуге жататын ішкі су жолдары учаскелерінің, кемелер түрлері мен көлемдерінің тізбесі бекітілсін.
     2. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің Су көлігі департаменті (Б.К.Уандықов) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігіне мемлекеттік тіркеу үшін ұсынсын.
     3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Көлік және коммуникация вице-министрі Т.Б.Әбілғазинге жүктелсін.
     4. Осы бұйрық ресми жарияланған күнінен бастап күшіне енеді.

      Министр

Қазақстан Республикасы Көлік 
және коммуникация министрінің
2005 жылғы 17 қаңтардағы   
N 32-І бұйрығымен      
бекітілген         

  Міндетті түрде лоцмандық алып өтуге жататын
ішкі су жолдары учаскелерінің, кемелер
түрлері мен көлемдерінің
тізбесі

     Ұзындығы 277 шақырым Горы кентінен Атырау қаласына дейінгі Орал өзеніндегі учаске және ұзындығы 56 шақырым Орал-Каспий каналы.
     Шөгуі 2,5 метрден жоғары және ұзындығы 50 метрден артық "өзен-теңіз" жүзу кемелері.