О внесении изменений и дополнений в приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 4 марта 2005 года № 74 "Об утверждении Инструкции по применению органами юстиции Правил документирования и регистрации населения Республики Казахстан"

Приказ и.о. Министра юстиции Республики Казахстан от 18 июня 2005 года № 160. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 июня 2005 года № 3683. Утратил силу приказом Министра юстиции Республики Казахстан от 31 декабря 2010 года № 352

    Сноска. Утратил силу приказом Министра юстиции РК от 31.12.2010 № 352 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования).

    В целях совершенствования деятельности органов юстиции по вопросам документирования граждан Республики Казахстан ПРИКАЗЫВАЮ:

    1. Внести в приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 4 марта 2005 года № 74 "Об утверждении Инструкции по применению органами юстиции Правил документирования и регистрации населения Республики Казахстан", (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан за N 3513), следующие изменения и дополнения:
    в Инструкции по применению органами юстиции Правил документирования и регистрации населения Республики Казахстан, утвержденных указанным приказом:
    пункт 19 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
    "По желанию граждан для получения документа, удостоверяющего личность в более короткие сроки, может применяться ускоренное изготовление документов на платной основе.";
    в пункте 21 цифры "10" заменить цифрами "15".

    2. Настоящий приказ вводится в действие со дня его официального опубликования.

    И.о. Министра

Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2005 жылғы 4 наурыздағы N 74 "Қазақстан Республикасының халқын құжаттандыру және тіркеу Ережесінің әділет органдарының қолдануы жөніндегі Нұсқаулықты бекіту туралы" бұйрығына өзгеріс және толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің 2005 жылғы 18 маусымдағы N 160 Бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2005 жылғы 20 маусымда тіркелді. Тіркеу N 3683. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2010 жылғы 31 желтоқсандағы № 352 бұйрығымен.

      Күші жойылды - ҚР Әділет министрінің 2010.12.31 № 352 (ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Қазақстан Республикасы азаматтарын құжаттандыру жүйесін жетілдіру мақсатында  БҰЙЫРАМЫН :
      1. "Қазақстан Республикасының халқын құжаттандыру және тіркеу Ережесінің әділет органдарының қолдануы жөніндегі Нұсқаулықты бекіту туралы" (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 3513 болып тіркелген) Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2005 жылғы 4 наурыздағы N 74  бұйрығына мынадай өзгеріс және толықтыру енгізілсін:
      19-тармағы мынадай мазмұнды абзацпен толықтырылсын:
      "Азаматтардың өтініші бойынша, жеке басты куәландыратын құжатты қысқалау мерзімде алу үшін, құжаттарды ақылы негізде жеделдетіп әзірлеуді қолдану мүмкін.";
      21-тармақтағы "10" деген цифрлар "15" деген цифрлармен ауыстырылсын.
      2. Осы бұйрық ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Министрдің
      міндетін атқарушы