Об определении мест торговли экземплярами аудио-, аудиовизуальных произведений

Постановление акимата города Шахтинска Карагандинской области от 05 декабря 2008 года N 19/4. Зарегистрировано Управлением юстиции города Шахтинска Карагандинской области 23 декабря 2008 года N 8-8-59. Утратило силу - постановлением акимата города Шахтинска Карагандинской области от 24 августа 2009 года N 12/18

      Сноска. Утратило силу постановлением акимата города Шахтинска Карагандинской области от 24.08.2009 N 12/18.

      В соответствии со статьей 165 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, пунктом 184-1 Правил внутренней торговли, утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 апреля 2005 года N 371, акимат города ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Определить местами торговли экземплярами аудио-, аудиовизуальных произведений торговые дома и магазины согласно приложению.
      2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Егишева Б.К.
      3. Настоящее постановление вводится в действие со дня официального опубликования.

      И.о. акима города                          К. Мукатов

Приложение
к Постановлению акимата
города Шахтинска
от 5 декабря 2008 года
N 19/4

ПЕРЕЧЕНЬ
торговых домов и магазинов, определенных местами торговли экземплярами аудио-, аудиовизуальных произведений

      1. Супермаркет "МАХ";
      2. Магазин "Сансара";
      3. Супермаркеты "Тентек";
      4. Магазин "Ерсан";
      5. Магазин "Ермек";
      6. Магазин "Айдын";
      7. Супермаркет "Фудмарт";
      8. Магазин "Центр-3";
      9. Торговый дом "Табыс";
      10. Магазин N 10 ИП Абылкасимовой Р.А.;
      11. Магазин "Универсам";
      12. Магазин "Олег";
      13. Магазин N 52 ИП Кадыровой М.Р.;
      14. Магазин "Океан";
      15. Магазин "Детский мир";
      16. Магазин "Кооператор";
      17. Магазин "Алатау";
      18. Магазин "Чунга-Чанга";
      19. Магазин "Мебельный";
      20. Магазин "Элис";
      21. Магазин "Техника в быту".

Аудио-, аудиокөрнекті шығармалар данасын сауда орындарын анықтау туралы

Қарағанды облысы Шахтинск қаласының әкімдігінің 2008 жылғы 05 желтоқсандағы N 19/4 қаулысы. Қарағанды облысы Шахтинск қаласы Әділет басқармасында 2008 жылы 23 желтоқсанда N 8-8-59 тіркелді. Күші жойылды - Қарағанды облысы Шахтинск қаласының әкімдігінің 2009 жылғы 24 тамыздағы N 12/18 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды Қарағанды облысы Шахтинск қаласының әкімдігінің 2009.08.24 N 12/18 қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының әкімішілік құқық бұзушылықтар туралы кодексінің 165 бабына, Қазақстан Республикасы Үкіметінін 2005 жылғы 21 ақпандағы N 371 қаулысымен бекітілген ішкі сауда ережесінің 184-1 тармағына сәйкес Шахтинск қалсының әкімідігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Аудио-, аудиокөрнекті шағармалар данасын сауда орындары болып қосымшаға сәйкес сауда үйлер мен дүкендер анықталсын.
      2. Осы қаулының орындалуын бақылау қала әкімінің орынбасары Б.К. Егішевке жүктелсін.
      3. Осы қаулы ресми жариялаған күнінен бастап қолданысқа енгізілді

      Қала әкімінің м.а.                         Қ. Мұқатов

Шахтинск қаласы әкімдігінің
2008 жылғы 5 желтоқсандағы
N 19/4 қаулысына
қосымша

Аудио-, аудиокөрнекті шағармалар данасын сауда орындары болып анықталған сауда үйлері мен дүкендердің
ТІЗІМІ

      1. "МАХ" супермаркеті;
      2. "Сансара" дүкені;
      3. "Тентек" супермаркеттері;
      4. "Ерсан" дүкені;
      5. "Ермек" дүкені;
      6. "Айдын" дүкені;
      7. "Фудмарт" супермаркеті;
      8. "Центр-3" дүкені;
      9. "Табыс"сауда үйі;
      10. ЖК Р.А. Абылкасимованың N 10 дүкені;
      11. "Универсам" дүкені;
      12. "Олег" дүкені;
      13. ЖК М.Р.Кадырованың N 52 дүкені;
      14. "Океан" дүкені;
      15. "Детский мир" дүкені;
      16. "Кооператор" дүкені;
      17. "Алатау" дүкені;
      18. "Чунга-Чанга"дүкені;
      19. "Мебельный" дүкені;
      2О. "Элис" дүкені;
      21. "Техника в быту" дүкені.