Об определении места для осуществления выездной торговли в селе Смирново Аккайынского района

Постановление акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области от 9 июня 2008 N 127. Зарегистрировано Управлением юстиции Аккайынского района Северо-Казахстанской области 10 июля 2008 года N 13-2-82. Утратило силу постановлением акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области от 12 ноября 2013 года N 270

      Сноска. Утратило силу постановлением акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области от 12.11.2013 N 270

       В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года № 148, статьей 27 Закона Республики Казахстан от 12 апреля 2004 года № 544 «О регулировании торговой деятельности», статьей 5 Закона Республики Казахстан от 31 января 2006 года № 124 «О частном предпринимательстве», пунктом 120 постановления Правительства Республики Казахстан от 21 апреля 2005 года № 371 «Об утверждении Правил внутренней торговли», акимат района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Определить местом для осуществления выездной торговли в селе Смирново Аккайынского района площадь на пересечении улицы Горького и улицы 9 мая, напротив магазина «Даяна».
      2. Акиму Смирновского сельского округа, совместно с районным отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, государственным коммунальным предприятием «Камкор Аккайын» провести работы по благоустройству отведенной территории под место торговли в двухнедельный срок со дня ведения в действие настоящего постановления.
      3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении 10 дней со дня официального опубликования.
      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей акима района Нуркенова А.М, Симамбаева Е.Т.

      Аким района                А. Шушамоин

Аққайын ауданының Смирново селосында көшпелі сауданы жүзеге асыру үшін орындарды белгілеу туралы

Солтүстік Қазақстан облысы Аққайын аудандық әкімдігінің 2008 жылғы 9 маусымдағы N 127 қаулысы. Солтүстік Қазақстан облысы Аққайын ауданының Әділет басқармасында 2008 жылғы 10 шілдедегі N 13-2-82 тіркелді. Күші жойылды - Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың аудандық әкімдігінің 2013 жылғы 12 қарашадағы N 270 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың аудандық әкімдігінің 12.11.2013 N 270 қаулысымен

       «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы» Қазақстан Республикасы 2001 жылғы 23 қаңтардағы № 148 Заңы 31-бабы 2-тармағына, «Сауда қызметін реттеу туралы» Қазақстан Республикасы 2004 жылғы 12 сәуірдегі № 544 Заңының 27-бабына, «Жеке кәсіпкерлік туралы» Қазақстан Республикасы 2006 жылғы 31 қаңтардағы № 124 Заңының 5-бабына, «Ішкі сауда Ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 21 сәуірдегі № 371 қаулысының 120-тармағына сәйкес аудан әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Даяна» дүкеніне қарама-қарсы, Горький көшесі мен 9 май көшесінің қиылысындағы алаң Аққайың ауданының Смирново селосында көшпелі сауданы жүзеге асыру орны болып белгіленсін.
      2. Смирнов селолық округінің әкімі аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімімен, «Қамқор Аққайың» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорынмен бірлесіп осы қаулы қолданысқа енгізілгеннен кейін екі апта мерзім ішінде сауда орнына белгіленген аумақты абаттандыру бойынша жұмыс жүргізсін.
      3. Осы қаулы әділет органдарында оның мемлекеттік тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және ресми түрде басып шығарылған күннен 10 күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі.
      4. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан әкімінің орынбасары А.М Нүркеновке, Е.Т.Симамбаевқа жүктелсін.

      Аудан әкімі                                 А. Шушамоин