Об определении в городе Абае специально отведенных мест для выездной и выставочно-ярмарочной торговли

Постановление акимата Абайского района Карагандинской области от 9 сентября 2010 года N 18/03. Зарегистрировано Управлением юстиции Абайского района Карагандинской области 22 сентября 2010 года N 8-9-87. Утратило силу постановлением акимата Абайского района Карагандинской области от 4 апреля 2016 года № 12/05

      Сноска. Утратило силу постановлением акимата Абайского района Карагандинской области от 04.04.2016 № 12/05 (вводится в действие со дня первого официального опубликования).
      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 12 апреля 2004 года "О регулировании торговой деятельности", Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 апреля 2005 года N 371 "Об утверждении Правил внутренней торговли", в целях продвижения продукции населению города Абая, акимат Абайского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Определить специально отведенные места для выездной торговли через автолавки и палатки с использованием специальных или специально оборудованных для торговли транспортных средств согласно приложению 1.
      2. Определить специально отведенные места для выставочно-ярмарочной торговли согласно приложению 2.
      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима Абайского района Сергееву Н.В.
      4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Аким Абайского района
Е. Нашаров

      

  Приложение 1
к постановлению акимата
Абайского района
от 9 сентября 2010 года N 18/03

Специально отведенные места для выездной торговли через автолавки и палатки с использованием специальных или специально оборудованных для торговли транспортных средств

N п/п
Место расположения
Количество мест
1
улица Абая, 25 (крытый рынок)
3
2
улица Абая, 27 (почта)
1
3
улица Абая, 29 (магазин "Талап")
1
4
улица Абая, 52 (магазин "Дархан")
2
5
улица Абая, 50/1 (магазин "Центральный")
1
6
улица Энгельса, киоск (возле Казахтелекома)
1
7
2 микрорайон, дома 3, 4 (возле мебельного магазина)
15
8
улица Абая 46
1
9
улица Абая 40а
15
10
проспект Победы, дом 2
1

  Приложение 2
к постановлению акимата
Абайского района
от 9 сентября 2010 года N 18/03

Специально отведенные места для выставочно-ярмарочной торговли

N п/п
Место расположения
Количество мест
1
проспект Победы, дом 2
2

      

Абай қаласында көшпелі және көрме-жәрмеңкелiк сауда үшін арнайы бөлінген орындарды белгілеу туралы

Қарағанды облысы Абай ауданы әкімдігінің 2010 жылғы 9 қыркүйектегі N 18/03 қаулысы. Қарағанды облысы Абай ауданының Әділет басқармасында 2010 жылғы 22 қыркүйекте N 8-9-87 тіркелді. Күші жойылды - Қарағанды облысы Абай ауданы әкімдігінің 2016 жылғы 04 сәуірдегі № 12/05 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - Қарағанды облысы Абай ауданы әкімдігінің 04.04.2016 № 12/05 (алғаш ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 12 сәуірдегі "Сауда қызметін реттеу туралы" Заңына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңына және Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 21 сәуiрдегi N 371 "Iшкi сауда ережесiн бекiту туралы" Қаулысына сәйкес, Абай қаласының тұрғындарына тауарды тежеу мақсатында, Абай ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Арнайы немесе сауда жабдығымен жарақталған мамандырылған транспорт құралдарын пайдаланумен автодүкен мен шатыр арқылы көшпелі сауда үшін арнайы бөлінген орындар 1 қосымшаға сәйкес белгіленсін.
      2. Көрме-жәрмеңкелік сауда үшін арнайы бөлінген орындар 2 қосымшаға сәйкес белгіленсін.
      3. Осы қаулының орындалуын бақылау Абай ауданы әкімінің орынбасары Н.В. Сергееваға жүктелсін.
      4. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін әрекет етеді.

Абай ауданының әкімі
Е. Нашаров

      

  Абай ауданы әкімдігінің
2010 жылғы 9 қыркүйектегі
N 18/03 қаулысына
1 қосымша

Арнайы немесе сауда жабдығымен жарақталған мамандырылған транспорт құралдарын пайдаланумен автодүкен мен шатыр арқылы көшпелі сауда үшін арнайы бөлінген орындар

N р/с
Орналасқан орны
Орын саны
1
Абай көшесі, 25 (төбесі жабылған базар)
3
2
Абай көшесі, 27 (почта)
1
3
Абай көшесі, 29 ("Талап" дүкені)
1
4
Абай көшесі, 52 ("Дархан" дүкені)
2
5
Абай көшесі, 50/1 ("Центральный" дүкені)
1
6
Энгельс көшесі, дүңгіршек "Қазақтелекомның жанындағы"
1
7
2 шағынаудан, 3, 4 үй (жиһаз дүкенінің жанындағы)
15
8
Абай көшесі, 46
1
9
Абай көшесі, 40а
15
10
Жеңіс даңғылы, 2 үй
1

  Абай ауданы әкімдігінің
2010 жылғы 9 қыркүйектегі
N 18/03 қаулысына
2 қосымша

Көрме-жәрмеңкелік сауда үшін арнайы бөлінген орындар

N р/с
Орналасқан орны
Орын саны
1
Жеңіс даңғылы, 2 үй
2