Об утверждении формы прокатного удостоверения на фильм

Приказ Министра культуры Республики Казахстан от 14 марта 2011 года № 46. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 7 апреля 2011 года № 6876. Утратил силу приказом Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 29 декабря 2014 года № 155

      Сноска. Утратил силу приказом Министра культуры и спорта РК от 29.12.2014 № 155 (вводится в действие после дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с пунктом 2 статьи 28-2 Закона Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года "О культуре" ПРИКАЗЫВАЮ:
      1. Утвердить прилагаемую форму прокатного удостоверения на фильм.
      2. Комитету по культуре Министерства культуры Республики Казахстан обеспечить:
      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
      2) в установленном порядке официальное опубликование настоящего приказа;
      3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства культуры Республики Казахстан.
      3. Настоящий приказ вводится в действие со дня первого официального опубликования.

      Министр                                    М. Кул-Мухаммед

Утверждено        
приказом Министра культуры
Республики Казахстан  
от 14 марта 2011 года № 46

 Форма

      Сноска. Форма прокатного удостоверения на фильм в редакции приказа Министра культуры и информации РК от 25.09.2013 № 226 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

___________________________________________________________
(уполномоченный орган, выдающий прокатное удостоверение
на фильм)

   г. Астана                     «  » ______________ 20__ года

ПРОКАТНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ФИЛЬМ

Название фильма _______________________________________________

Формат ________ Количество серий ________ Хронометраж _________

Жанр______________________________________ Вид_________________
Возрастной зрительский ценз страны производителя (индекс) _____

Студия-производитель __________________________________________

Страна-производитель ____________________ Год выпуска _________

Автор сценария ____________ Режиссер-постановщик ______________

Оператор-постановщик ___________ Художник-постановщик __________

Автор музыкального произведения ____________ Продюсер __________

Язык, языки дубляжа (при их наличии) ___________________________

Права на фильм на территории __________________________________
принадлежат ____________________________________________________
_______________________________________________________________

Категория прав использования            Срок действия прав
        фильма                        использования фильма до:
_______________________________     ___________________________

Индекс фильма по возрастному зрительскому цензу _______________

______________________________________________     ____________
   (Фамилия и инициалы уполномоченного лица)          (подпись)

№ _______________________________
(номер прокатного удостоверения)

Фильмге прокаттау куәлігінің нысанын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрінің 2011 жылғы 14 наурыздағы № 46 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2011 жылы 7 сәуірде № 6876 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2014 жылғы 29 желтоқсандағы № 155 бұйрығымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Мәдениет және спорт министрінің 29.12.2014 № 155 бұйрығымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі).

      «Мәдениет туралы» Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 15 желтоқсандағы Заңының 28-2-бабының 2-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
      1. Қоса беріліп отырған фильмге прокаттау куәлігінің нысаны   бекітілсін.
      2. Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігінің Мәдениет комитеті:
      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
      2) осы бұйрықтың белгіленген тәртіппен ресми жариялануын;
      3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігінің  интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.
      3. Осы бұйрық  алғашқы ресми жарияланған күннен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Министр                                       М. Құл-Мұхаммед

Қазақстан Республикасы  
Мәдениет министрінің   
2011 жылғы 14 наурыздағы
№ 46 бұйрығымен бекітілген

Нысан      

       Ескерту. Нысан жаңа редакцияда - ҚР Мәдениет және ақпарат министрінің 25.09.2013 № 226 бұйрығымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі). 

____________________________________________________
(фильмге прокаттау куәлігін беретін уәкілетті орган)

Астана қаласы                                      20__ жылғы «___»__________

ФИЛЬМГЕ ПРОКАТТАУ КУӘЛІГІ

Фильмнің атауы _____________________________________________________________

Форматы ________ Серияларының саны _______ Хронометражы ____________________

Жанры _______________________ Түрі _________________________________________

Шығарушы-ел берген көрермендердің жас шегі (индексі) _______________________

Шығарушы-студия ____________________________________________________________

Шығарушы-ел __________________________ Шыққан жылы _________________________

Сценарийдің авторы __________________ Қоюшы-режиссер _______________________

Қоюшы-оператор ______ _______________ Қоюшы-суретші ________________________

Музыкалық шығарманың авторы ____________ Продюсер __________________________

Тілі, дубляждау тілдері (олар болған жағдайда)  ____________________________
___________ _______________________________________ аумағында фильмге құқығы
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ тиесілі.

Фильмді пайдалану құқығының санаты     Фильмді пайдалану құқығының қолданылу
                                       мерзімі:
____ ________________ ____________     _______________________________ дейін

Көрермендердің жас шегіне қарай фильмнің индексі __________________________
___________________ _______________________      __________________________
   (Уәкілетті тұлғаның тегі және аты-жөні)                   (қолы)

№ ____________________________
(прокаттау куәлігінің нөмірі)