О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам пруденциального регулирования деятельности накопительных пенсионных фондов, организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами, и организаций, совмещающих виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года № 221. Зарегистрировано Министерством юстиции 3 февраля 2012 года № 7407

      В целях реализации Закона Республики Казахстан от 20 июня 1997 года "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:
      1. Внести изменения и дополнения в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам пруденциального регулирования деятельности накопительных пенсионных фондов, организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами, и организаций, совмещающих виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, согласно приложению к настоящему постановлению.
      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2012 года.

      Председатель
      Национального Банка                        Г. Марченко

Приложение        
к постановлению Правления 
Национального Банка    
Республики Казахстан    
от 26 декабря 2011 года № 221

Перечень
нормативных правовых актов Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения и дополнения

      Внести в нормативные правовые акты Республики Казахстан следующие изменения и дополнения:
      1. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 22.10.2014 № 196.
      2. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 22.10.2014 № 196.
      3. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 22.10.2014 № 196.
      4. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 16.07.2014 № 146 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне жинақтаушы зейнетақы қорларының, зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдардың және бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдардың қызметін пруденциалдық реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі Басқармасының 2011 жылғы 26 желтоқсандағы № 221 Қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2012 жылы 3 ақпанда № 7407 тіркелді

      «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 1997 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы қаулы етеді:
      1. Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне жинақтаушы зейнетақы қорларының, зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдардың және бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдардың қызметін пруденциалдық реттеу мәселелері бойынша осы қаулының қосымшасына сәйкес өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін.
      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі және 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап туындаған қатынастарға қолданылады.

      Ұлттық Банк
       Төрағасы                                  Г. Марченко 

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2011 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 221 қаулысына     
қосымша         

Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық
актілеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар тізбесі
 

      Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1. Ескерту. 1-тармақтың күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 22.10.2014 № 196 (қабылданған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      2. Ескерту. 2-тармақтың күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 22.10.2014 № 196 (қабылданған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      3. Ескерту. 3-тармақтың күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 22.10.2014 № 196 (қабылданған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      4. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 16.07.2014 № 146 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).