Об определении в городе Каражал специально отведенных мест для выездной торговли

Постановление акимата города Каражал Карагандинской области от 21 декабря 2011 года N 382. Зарегистрировано Управлением юстиции города Каражал Карагандинской области 25 января 2012 года N 8-5-121. Утратило силу постановлением акимата города Каражал Карагандинской области от 15 апреля 2016 года № 44/5

      Сноска. Утратило силу постановлением акимата города Каражал Карагандинской области от 15.04.2016 № 44/5.
      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 12 апреля 2004 года "О регулировании торговой деятельности", Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 апреля 2005 года N 371 "Об утверждении Правил внутренней торговли", в целях продвижения продукции населению города Каражал, акимат города Каражал ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Определить специально отведенные места для выездной торговли через палатки с использованием специализированных или специально оборудованных для торговли транспортных средств согласно приложения.
      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Каражал Т.Ерденова.

Аким города Каражал
Г. Ашимов

      

  Приложение
к постановлению акимата
города Каражал
от 21 декабря 2011 года N 382

Специально отведенные места для выездной торговли через палатки с использованием специализированных или специально оборудованных для торговли транспортных средств

N
Место расположения
Количество мест
1
Возле рынка "Курмангазы", улица Горняков 31
3
2
Возле коммунального рынка, улица Дукенова 16
1
3
Возле магазина "Бастау", улица Икласова 4
1
4
Возле вокзала, улица Темиржолы 14
1
5
Возле рынка "Сары-Арка", улица Металлургов 19, поселок Жайрем
2
6
Возле рынка "Маржан", улица Абая
2

      

Қаражал қаласында көшпелі сауда үшін арнайы бөлінген орындарды белгілеу туралы

Қарағанды облысы Қаражал қаласы әкімдігінің 2011 жылғы 21 желтоқсандағы N 382 қаулысы. Қарағанды облысы Қаражал қаласының Әділет басқармасында 2012 жылғы 25 қаңтарда N 8-5-121 тіркелді. Күші жойылды - Қарағанды облысы Қаражал қаласы әкімдігінің 2016 жылғы 15 сәуірдегі № 44/5 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - Қарағанды облысы Қаражал қаласы әкімдігінің 15.04.2016 № 44/5 қаулысымен.
      Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 12 сәуірдегі "Сауда қызметін реттеу туралы" Заңына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңына және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 21 сәуірдегі N 371 "Ішкі сауда ережесін бекіту туралы" қаулысына сәйкес, Қаражал қаласының халқына өнімдерді ілгерлету мақсатында, Қаражал қаласының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Арнайы немесе сауда жабдығымен жарақталған көлік құралдарын пайдалану мен шатыр арқылы көшпелі сауда үшін арнайы бөлінген орындар қосымшаға сәйкес белгіленсін.
      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енеді.
      3. Осы қаулының орындалуына бақылау жасау Қаражал қаласы әкімінің орынбасары Т.Ерденовке жүктелсін.

Қаражал қаласының әкімі
Ғ. Әшімов

      

  Қаражал қаласы әкімдігінің
2011 жылғы 21 желтоқсандағы
N 382 қаулысына
қосымша

Арнайы немесе сауда жабдығымен жарақталған көлік құралдарын пайдалану мен шатыр арқылы көшпелі сауда үшін арнайы бөлінген орындар

N
Орналасқан жері
Орын саны
1
Горняков көшесі 31, "Құрманғазы" базарының қасында
3
2
Дүкенов көшесі 16, коммуналдық базардың қасында
1
3
Ықыласов көшесі 4, "Бастау" дүкенінің қасында
1
4
Теміржол көшесі 14, теміржол вокзалының қасында
1
5
Жәйрем кенті, Металлург көшесі 19, "Сарыарқа" базарының қасында
2
6
Жәйрем кенті, Абай көшесі, "Маржан" базарының қасында
2