Об определении специально отведенных мест для осуществления выездной торговли с автолавок и (или) палаток

Постановление акимата Бухар-Жырауского района Карагандинской области от 9 августа 2011 года N 23/02. Зарегистрировано Управлением юстиции Бухар-Жырауского района Карагандинской области 19 сентября 2011 года N 8-11-122. Утратило силу постановлением акимата Бухар-Жырауского района Карагандинской области от 3 мая 2016 года N 13/13

      Сноска. Утратило силу постановлением акимата Бухар-Жырауского района Карагандинской области от 03.05.2016 N 13/13 (вводится в действие по истечению десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      В соответствии со статьями 31, 37 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", статьей 27 Закона Республики Казахстан от 12 апреля 2004 года "О регулировании торговой деятельности", постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 апреля 2005 года N 371 "Об утверждении Правил внутренней торговли", акимат района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Определить специально отведенные места для осуществления выездной торговли с автолавок и (или) палаток субъектами торговой деятельности в населенных пунктах Бухар-Жырауского района, согласно приложению.
      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечению десяти календарных дней после официального опубликования.

Аким района
Ш. Мамалинов

      

  Приложение
к постановлению акимата района
от 9 августа 2011 года N 23/02

Специально отведенные места для осуществления выездной торговли с автолавок и (или) палаток в населенных пунктах Бухар-Жырауского района

N п/п
Наименование
Местонахождение
1
поселок Ботакара
улица Бухар-Жырау, 79
2
поселок Кушокы
Микрорайон, дом 38
3
поселок Г. Мустафина
улица Мира, 17
4
Самаркандский аульный округ
улица Ленина, 34а
5
Ростовский сельский округ
улица Центральная, 1
6
Гагаринский сельский округ
улица Гагарина, 10 а
7
Центральный сельский округ
улица Ленина, 16
8
Корнеевский сельский округ
улица Первомайская, 17
9
Шешенкаринский сельский округ
улица Пискунова, 40
10
Петровский сельский округ
улица Нуркена Абдирова, 1
11
Доскейский аульный округ
улица Доскея, 35
12
Уштобинский сельский округ
улица Ленинградская, 28

      

Автодүкендерден және (немесе) шатырлардан жылжымалы сауданы жүзеге асыру үшін арнайы бөлінген жерлер белгілеу туралы

Қарағанды облысы Бұқар жырау ауданы әкімдігінің 2011 жылғы 9 тамыздағы N 23/02 қаулысы. Қарағанды облысы Бұқар жырау ауданының Әділет басқармасында 2011 жылғы 19 қыркүйекте N 8-11-122 тіркелді. Күші жойылды - Қарағанды облысы Бұқар жырау ауданы әкімдігінің 2016 жылғы 3 мамырдағы N 13/13 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - Қарағанды облысы Бұқар жырау ауданы әкімдігінің 03.05.2016 N 13/13 (оның алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 31, 37 баптарына, "Сауда қызметін реттеу туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 12 сәуірдегі Заңының 27 бабына, "Ішкі сауда ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 21 сәуірдегі N 371 қаулысына сәйкес аудан әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қосымшаға сәйкес Бұқар жырау ауданының елді мекендерінде сауда қызметі субъектілерінің автодүкендерден және (немесе) шатырлардан жылжымалы сауданы жүзеге асыруы үшін арнайы бөлінген жерлер белгіленсін.
      2. Осы қаулы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Аудан әкімі
Ш. Мамалинов

      

  Аудан әкімдігінің
2011 жылғы 9 тамыздағы
N 23/02 қаулысына
қосымша

Бұқар жырау ауданы елді мекендерінде автодүкендерден және (немесе) шатырлардан жылжымалы сауданы жүзеге асыру үшін арнайы бөлінген жерлер

N р/с
Атауы
Орналасқан жері
1.
Ботақара кенті
Бұқар жырау көшесі, 79
2.
Қушоқы кенті
Шағын аудан, 38 үй
3.
Ғ. Мұстафин кенті
Мир көшесі, 17
4.
Самарканд ауылдық округі
Ленин көшесі, 34а
5.
Ростовка селолық округі
Центральная көшесі, 1
6.
Гагарин селолық округі
Гагарин көшесі, 10 а
7.
Центральный селолық округі
Ленин көшесі, 16
8.
Корнеевка селолық округі
Первомайская көшесі, 17
9.
Шешенқара селолық округі
Пискунов көшесі, 40
10.
Петровка селолық округі
Нүркен Абдиров көшесі, 1
11.
Доскей ауылдық округі
Доскей көшесі, 35
12.
Үштөбе селолық округі
Ленинградская көшесі, 28