Об определении специальных мест для осуществления выездной торговли на территории Иргизского района

Постановление акимата Иргизского района Актюбинской области от 14 ноября 2013 года № 284. Зарегистрировано Департаментом юстиции Актюбинской области 6 декабря 2013 года № 3701. Утратило силу постановлением акимата Иргизского района Актюбинской области от 8 апреля 2015 года № 51

      Сноска. Утратило силу постановлением акимата Иргизского района Актюбинской области от 08.04.2015 № 51.
      В соответствии со статьей 31 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", статьями 8 и 27 Закона Республики Казахстан от 12 апреля 2004 года № 544 "О регулировании торговой деятельности", постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 апреля 2005 года № 371 "Об утверждении Правил внутренней торговли" акимат Иргизского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Определить специальные места для осуществления выездной торговли на территории Иргизского района согласно приложения.
      2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима района Н. Кызбергенова.
      3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования.
      Аким района М. ДУАНБЕКОВ

  Приложение к постановлению акимата района от 14.11.2013 года № 284

Специальные места для осуществления выездной торговли на территории Иргизского района


Наименование
села
Места торговли
 
Иргизский сельский округ
1
Иргиз
улица К. Койыртбаева (район рынка "Жолжан")
2
Иргиз
улица К. Койыртбаева (район торгового дома
"Касымхан")
3
Иргиз
улица Т. Жургенова (между магазинами
"Бозгыл" и "Меруерт")
4
Акши
улица Ж. Шайкакова (рядом с магазином
"Науат")
5
Калыбай
улица М. Жусипова (рядом с сельским
клубом)
6
Калалыколь
улица 20 лет Независимости РК (между
домами № 2 и № 6)
 
Кумтогайский сельский округ
7
Қумтогай
улица У. Кудайбергенова (рядом с
центральной площадью)
8
Карасай
улица Д. Сарин (рядом с магазином
"Нур-Иба")
9
Каракудык
улица 20 лет Независимости РК (рядом с
магазином "Айсулу")
 
Кызылжарский сельский округ
10
Курлыс
улица К. Кулмырзин (рядом с магазином
"Азамат")
11
Жаныс би
улица Достык (возле врачебной амбулатории)
12
Шенбертал
улица К. Токбаев (рядом с магазином
"Аружан")
 
Нуринский сельский округ
13
Нура
улица. Т. Жүргенова (рядом с сельским
клубом)
14
Мамыр
улица Абу ата (рядом с сельским клубом)
15
Дукен
улица К. Рспанбетова (возле дома № 1)
16
Белшер
улица С. Сатанова (рядом с сельским
клубом)
 
Таупский сельский округ
17
Куйлыс
улица Айтеке би (рядом с магазином
"Нариман")
 
Аманкольский сельский округ
18
Кутиколь
улица П. Торегелдина (возле бывшего здания
почты)
19
Аманколь
улица А. Кантайулы (возле водонапорной
башни)
20
Жарма
улица Т. Манасова (возле телевышки)
Жайсанбайский сельский округ
21
Жайсанбай
улица 20 лет Независимости РК (рядом с
магазином "Акбота")

      

Ырғыз ауданы аумағында көшпелі сауданы жүзеге асыру үшін арнайы орындар белгілеу туралы

Ақтөбе облысы Ырғыз аудандық әкімдігінің 2013 жылғы 14 қарашадағы № 284 қаулысы. Ақтөбе облысының Әділет департаментінде 2013 жылғы 6 желтоқсанда № 3701 болып тіркелді. Күші жойылды - Ақтөбе облысы Ырғыз ауданы әкімдігінің 2015 жылғы 8 сәуірдегі № 51 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды – Ақтөбе облысы Ырғыз ауданы әкімдігінің 08.04.2015 № 51 қаулысымен.
      Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы № 148 "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 31-бабына, Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 12 сәуірдегі № 544 "Сауда қызметін реттеу туралы" Заңының 8, 27-баптарына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 21 сәуірдегі № 371 "Ішкі сауда Ережесін бекіту туралы" қаулысына сәйкес Ырғыз ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Ырғыз ауданы аумағында көшпелі сауданы жүзеге асыру үшін арнайы орындар қосымшаға сәйкес белгіленсін.
      2. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан әкімінің орынбасары Н. Қызбергеновке жүктелсін.
      3. Осы қаулы алғашқы ресим жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
      Аудан әкімі М. ДУАНБЕКОВ

  Аудан әкімдігінің 2013 жылғы 14.11 № 284 қаулысына қосымша

Ырғыз ауданы аумағында көшпелі сауданы жүзеге асыру үшін арнайы орындар


Ауыл
атауы
Сауда орындары
Ырғыз ауылдық округі
1
Ырғыз
Қ. Қойыртбаев көшесі ("Жолжан" базарының
ауданы)
2
Ырғыз
Қ. Қойыртбаев көшесі ("Қасымхан" сауда үйінің
ауданы)
3
Ырғыз
Т. Жүргенов көшесі ("Бозғыл" және "Меруерт"
дүкендерінің арасында)
4
Ақши
Ж. Шайқақов көшесі ("Науат" дүкенінің қасында)
5
Қалыбай
М. Жүсіпов көшесі (ауылдық клубтың қасында)
6
Қалалыкөл
ҚР Тәуелсіздігіне 20 жыл көшесі (№ 2 және № 6
үйлерінің арасында)
Құмтоғай ауылдық округі
7
Құмтоғай
Ө. Құдайбергенов көшесі (Орталық алаң жанында)
8
Қарасай
Д. Сарин көшесі ("Нұр-Иба" дүкенінің қасында)
9
Қарақұдық
ҚР Тәуелсіздігіне 20 жыл көшесі ("Айсұлу"
дүкенінің қасында)
Қызылжар ауылдық округі
10
Құрлыс
Қ. Құлмырзин көшесі ("Азамат" дүкенінің
қасында)
11
Жаныс би
Достық көшесі (дәрігерлік амбулаторияның
қасында)
12
Шеңбертал
Қ. Тоқбаев көшесі ("Аружан" дүкенінің қасында)
Нұра ауылдық округі
13
Нұра
Т. Жүргенов көшесі (ауылдық клубтың қасында)
14
Мамыр
Әбу ата көшесі (ауылдық клубтың қасында)
15
Дүкен
К. Рспанбетов көшесі (№ 1 үйдің қасында)
16
Белшер
С. Сатанов көшесі (ауылдық клубтың қасында)
Тәуіп ауылдық округі
17
Құйлыс
Әйтеке би көшесі ("Нариман" дүкенінің қасында)
Аманкөл ауылдық округі
18
Кұтикөл
П. Төрегелдин көшесі (бұрынғы пошта
ғимаратының қасында)
19
Аманкөл
А. Қантайұлы көшесі (су айдауыш мұнараның
қасында)
20
Жарма
Т. Манасов көшесі (телемұнараның қасында)
Жайсаңбай ауылдық округі
21
Жайсаңбай
ҚР Тәуелсіздігіне 20 жыл көшесі ("Ақбота"
дүкенінің қасында)