О внесении изменения в постановление акимата от 10 августа 2007 года № 582 "Об определении мест для осуществления выездной торговли в городе Житикаре"

Постановление акимата Житикаринского района Костанайской области от 4 декабря 2013 года № 641. Зарегистрировано Департаментом юстиции Костанайской области 28 декабря 2013 года № 4373. Утратило силу постановлением акимата Житикаринского района Костанайской области от 15 января 2016 года № 8

      Сноска. Утратило силу постановлением акимата Житикаринского района Костанайской области от 15.01.2016 № 8.

      В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" акимат Житикаринского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление акимата от 10 августа 2007 года № 582 "Об определении мест для осуществления выездной торговли в городе Житикаре" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9-10-77, опубликовано 12 октября 2007 года в газете "Житикаринские новости") следующее изменение:
      преамбулу указанного постановления изложить в новой редакции:
      "В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", статьей 27 Закона Республики Казахстан от 12 апреля 2004 года "О регулировании торговой деятельности", постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 апреля 2005 года № 371 "Об утверждении Правил внутренней торговли" акимат Житикаринского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:".
      2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя акима района Ибраева А.С.
      3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Аким района                                М. Утешов

Әкімдіктің 2007 жылғы 10 тамыздағы № 582 "Жітіқара қаласында көшпелі сауданы жүзеге асыру үшін орындарды анықтау туралы" қаулысына өзгеріс енгізу туралы

Қостанай облысы Жітіқара ауданы әкімдігінің 2013 жылғы 4 желтоқсандағы № 641 қаулысы. Қостанай облысының Әділет департаментінде 2013 жылғы 28 желтоқсанда № 4373 болып тіркелді. Күші жойылды - Қостанай облысы Жітіқара ауданы әкімдігінің 2016 жылғы 15 қаңтардағы № 8 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - Қостанай облысы Жітіқара ауданы әкімдігінің 15.01.2016 № 8 қаулысымен.

      "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 31-бабының 2-тармағына сәйкес Жітіқара ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Әкімдіктің 2007 жылғы 10 тамыздағы № 582 "Жітіқара қаласында көшпелі сауданы жүзеге асыру үшін орындарды анықтау туралы" қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9-10-77 тіркелген, 2007 жылғы 12 қазанда "Житикаринские новости" газетінде жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:
      көрсетілген қаулының кіріспесі жаңа редакцияда жазылсын:
      "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 31-бабының 2-тармағына, "Сауда қызметін реттеу туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 12 сәуірдегі Заңының 27-бабына, "Ішкі сауда ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 21 сәуірдегі № 371 қаулысына сәйкес Жітіқара ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:".
      2. Қаулының орындалуын бақылау аудан әкімінің орынбасары А.С. Ибраевқа жүктелсін.
      3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Аудан әкімі                                М. Утешов