Об утверждении формы свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 598. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 февраля 2015 года № 10174. Утратил силу приказом Министра финансов Республики Казахстан от 24 декабря 2015 года № 678

      Сноска. Утратил силу приказом Министра финансов РК от 24.12.2015 № 678 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с пунктом 3 статьи 27 Закона Республики Казахстан от 31 января 2006 года «О частном предпринимательстве» ПРИКАЗЫВАЮ:
      1. Утвердить прилагаемую форму свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя.
      2. Комитету государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (Ергожин Д.Е.) в установленном законодательством порядке обеспечить:
      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
      2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа его направление на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и информационно-правовой системе «Әділет»;
      3) размещение настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан.
      3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Министр                                    Б. Султанов

Утверждена         
приказом Министра финансов 
Республики Казахстан    
от 30 декабря 2014 года № 598

форма           

         Комитет государственных доходов Министерства финансов
                        Республики Казахстан

                       Герб Республики Казахстан

                           СВИДЕТЕЛЬСТВО
                  о государственной регистрации
                  индивидуального предпринимателя

         _____________________________________________________________
             (наименование органа государственных доходов)

      Наименование налогоплательщика ________________________________
      Фамилия ______________________
      Имя __________________________
      Отчество _____________________
                 (при его наличии)
      ИИН/БИН ______________________
      Дата регистрации ______________________________________________
      Дата формирования _____________________________________________

                                       Серия _________ № ______

Дара кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нысанын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 598 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 3 ақпанда № 10174 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 24 желтоқсандағы № 678 бұйрығымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Қаржы министрінің 24.12.2015 № 678 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      «Жеке кәсіпкерлік туралы» 2006 жылғы 31 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 27-бабы 3-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
      1. Қоса беріліп отырған дара кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нысаны бекітілсін.
      2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті (Д.Е. Ерғожин) заңнамада белгіленген тәртіпте мыналарды:
      1) Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде осы бұйрықтың мемлекеттік тіркелуін;
      2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оны мерзімді баспа басылымдарында және «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберуді;
      3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің ресми интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.
      3. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Министр                                    Б. Сұлтанов

Қазақстан Республикасының
Қаржы министрінің    
2014 жылғы 30 желтоқсандағы
№ 598 бұйрығымен    
бекітілген       

нысан

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің
Мемлекеттік кірістер комитеті Қазақстан Республикасының Елтаңбасы Дара кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы КУӘЛІК

________________________________________________
(мемлекеттік кірістер органының атауы)

Салық төлеушінің атауы_____________________________________
Тегі ______________________________________________________
Аты _______________________________________________________
Әкесінің аты ______________________________________________
                  (ол болған жағдайда)
ЖСН (БСН) _________________________________________________
Тіркелген күні ____________________________________________
Қалыптастырған күні _______________________________________

№_____ Сериясы_________