Об определении специально отведенных мест для осуществления выездной торговли на территории Байганинского района

Постановление Байганинского районного акимата Актюбинской области от 13 мая 2015 года № 112. Зарегистрировано Департаментом юстиции Актюбинской области 9 июня 2015 года № 4345. Утратило силу постановлением акимата Байганинского района Актюбинской области от 25 апреля 2016 года № 79

      Сноска. Утратило силу постановлением акимата Байганинского района Актюбинской области от 25.04.2016 № 79 (вводится в действие со дня подписания).
      В соответствии со статьей 31 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", статьями 8, 27 Закона Республики Казахстан от 12 апреля 2004 года № 544 "О регулировании торговой деятельности", постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 апреля 2005 года № 371 "Об утверждении Правил внутренней торговли", акимат Байганинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Определить специально отведенные места для осуществления выездной торговли на территории Байганинского района, согласно приложению.
      2. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.
      3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
      Исполняющий обязанности акима
Байганинского района
А.Ергалиев

  Приложение
к постановлению акимата
района от 13 мая 2015 года
№ 112

Специально отведенные места для осуществления выездной
торговли на территории Байганинского района


Наименование сел
Места торговли
 
Карауылкельдинскиий сельский округ
1
Карауылкельды
улица Барак батыра (возле районного Дома культуры)
2
Карауылкельды
улица Асау батыра (возле парка имени 20 лет Независимости)
3
Косарал
улица Шанака (рядом с магазином "Дана")
4
Кокбулак
улица Орталык (рядом с сельским клубом)
5
Казахстан
улица Орталык (рядом с сельским медицинском пунктом)
 
Культабанский сельский округ
6
Жарлы
улица Ардагерлер (рядом с сельским Домом культуры)
7
Кораши
улица Карабулак (рядом с сельским клубом)
8
Жынгылдытогай
улица Наркеткен (рядом с сельским медицинском пунктом)
 
Ащинский сельский округ
9
Ногайты
улица Орталык дом № 9 (возле сельского клуба)
 
Копинский сельский округ
10
Ебейты
улица Женис (возле магазина "Сағын")
11
Копа
улица Актан (возле дома № 19)
12
Айрык
улица Айрык (возле сельской библиотеки)
13
Коптогай
улица Коптогай (возле дома № 4)
 
Миялинский сельский округ
14
Миялы
улица Орталык (возле дома № 9)
15
Дияр
улица Мектеп (возле дома № 1)
 
Жанажолский сельский округ
16
Оймауыт
улица Мадениет (рядом с сельским Домом культуры)
Сартугайский сельский округ
17
Алтай батыр
улица Булак (возле магазина "Асылтас")
18
Баршакум
улица Жагалау (возле сельского клуба)
19
Шукырши
улица Сарыозек (рядом с сельским медицинском пунктом)
 
Жаркамысский сельский округ
20
Жаркамыс
улица Орталык (рядом с магазином "Наурызбек")
21
Каражар
улица Орталык (рядом с магазином "Нұрсұлтан")
22
Актам
улица Акжар (возле дома № 3)
Кызылбулакский сельский округ
23
Кемерши
улица Орталык (возле магазина "Коркем")
24
Булактыкол
улица Орталык (возле сельского клуба)
25
Жанатан
улица Жагалау (возле сельского клуба)

      

Байғанин ауданы аумағында көшпелi сауданы жүзеге асыру үшін арнайы бөлінген орындарды белгiлеу туралы

Ақтөбе облысы Байғанин аудандық әкімдігінің 2015 жылғы 13 мамырдағы № 112 қаулысы. Ақтөбе облысының Әділет департаментінде 2015 жылғы 9 маусымда № 4345 болып тіркелді. Күші жойылды - Ақтөбе облысы Байғанин аудандық әкімдігінің 2016 жылғы 25 сәуірдегі № 79 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - Ақтөбе облысы Байғанин аудандық әкімдігінің 25.04.2016 № 79 қаулысымен (қол қойылған кезiнен бастап қолданысқа енгiзiледi).
      Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы № 148 "Қазақстан Республикасындағы жергiлiктi мемлекеттiк басқару және өзiн-өзi басқару туралы" Заңының 31 бабына, Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 12 сәуiрдегi № 544 "Сауда қызметiн реттеу туралы" Заңының 8, 27 баптарына, Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 21 сәуiрдегi № 371 "Iшкi сауда Ережесiн бекiту туралы" қаулысына сәйкес, Байғанин аудандық әкiмдiгi ҚАУЛЫ ЕТЕДI:
      1. Байғанин ауданы аумағында көшпелi сауданы жүзеге асыру үшiн арнайы бөлінген орындар, қосымшаға сәйкес белгiленсiн.
      2. Осы қаулының орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.
      3. Осы қаулы оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
      Аудан әкімінің міндетін атқарушы А.Ерғалиев

  Аудан әкiмдiгiнiң
13 мамырдағы 2015 жылғы
№ 112 қаулысына қосымша

Байғанин ауданы аумағында көшпелi сауданы жүзеге
асыру үшiн арнайы бөлінген орындар


Ауыл атауы
Сауда орындары
Қарауылкелді ауылдық округi
1
Қарауылкелді
Барақ батыр көшесi ("аудандық Мәдениет үйінің қасында)
2
Қарауылкелді
Асау батыр көшесі (Тәуелсіздіктің 20 жылдығы атындағы парктің қасында)
3
Қосарал
Шанақ көшесi ("Дана" дүкенінің жанында)
4
Көкбұлақ
Орталық көшесі (ауылдық клубтың жанында)
5
Қазақстан
Орталық көшесі (ауылдық медициналық пункттің жанында)
Көлтабан ауылдық округi
6
Жарлы
Ардагерлер көшесі (ауылдық Мәдениет үйінің жанында)
7
Қораши
Қарабұлақ көшесі (ауылдық клубтың жанында)
8
Жыңғылдытоғай
Наркеткен көшесі (ауылдық медициналық пункттің жанында)
Ащы ауылдық округi
9
Ноғайты
Орталық көшесi № 9 үй (ауылдық клубтың қасында)
Қопа ауылдық округi
10
Ебейті
Жеңіс көшесi ("Сағын" дүкенінің қасында)
11
Қопа
Ақтан көшесі (№ 19 үйдің қасында)
12
Айрық
Айрық көшесі (ауылдық кітапхана қасында)
13
Көптоғай
Көптоғай көшесі (№ 4 үйдің қасында)
Миялы ауылдық округi
14
Миялы
Орталық көшесi (№ 9 үйдің қасында)
15
Дияр
Мектеп көшесі (№ 1 үйдің қасында)
Жаңажол ауылдық округi
16
Оймауыт
Мәдениет көшесі (ауылдық Мәдениет үйінің жанында)
Сартоғай ауылдық округi
17
Алтай батыр
Бұлақ көшесi ("Асылтас" дүкенiнiң қасында)
18
Баршақұм
Жағалау көшесі ( ауылдық клубтың қасында)
19
Шұқырши
Сарыөзек көшесі (ауылдық медициналық пункттің жанында)
Жарқамыс ауылдық округi
20
Жарқамыс
Орталық көшесі ("Наурызбек" дүкенінің жанында)
21
Қаражар
Орталық көшесі ("Нұрсұлтан" дүкенінің жанында)
22
Ақтам
Ақжар көшесі (№ 3 үйдің қасында)
Қызылбұлақ ауылдық округi
23
Кемерши
Орталық көшесі ("Көркем" дүкенiнiң қасында)
24
Бұлақтыкөл
Орталық көшесі ( ауылдық клубтың қасында)
25
Жаңатаң
Жағалау көшесі ( ауылдық клубтың қасында)