Об организации выездной торговли в городе Темиртау

Постановление акимата города Темиртау Карагандинской области от 23 сентября 2015 года № 38/2. Зарегистрировано Департаментом юстиции Карагандинской области 27 октября 2015 года № 3469. Утратило силу постановлением акимата города Темиртау Карагандинской области от 25 февраля 2016 года № 8/7

      Сноска. Утратило силу постановлением акимата города Темиртау Карагандинской области от 25.02.2016 № 8/7.
      В соответствии со статьей 31 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", статьями 8, 27 Закона Республики Казахстан от 12 апреля 2004 года "О регулировании торговой деятельности", постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 апреля 2005 года № 371 "Об утверждении Правил внутренней торговли", акимат города Темиртау ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Определить места для осуществления выездной торговли в городе Темиртау согласно приложению.
      2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Костюшина Владимира Анатольевича.
      3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Аким города
Г. Ашимов

      

 
Приложение к постановлению
акимата города Темиртау
от 23 сентября 2015 года
№ 38/2

Места для осуществления выездной торговли в городе Темиртау


 
Места торговли
 
1
 
117 квартал, между домами № 3 и № 4
 
2
 
проспект Мира № 100, около железнодорожной кассы
 
3
 
в районе городского пляжа
 
4
 
по улице Лебедева, в районе дома № 6
 
5
 
94 квартал, в районе дома № 1
 
6
 
улица Отрадное, напротив дома № 109
 
7
 
улица Западная, между домами № 17/1 и № 19
 
8
 
улица Прокатная, в районе дома № 21
 

      

Теміртау қаласында көшпелі сауданы ұйымдастыру туралы

Қарағанды облысы Теміртау қаласының әкімдігінің 2015 жылғы 23 қыркүйектегі № 38/2 қаулысы. Қарағанды облысының Әділет департаментінде 2015 жылғы 27 қазанда № 3469 болып тіркелді. Күші жойылды - Қарағанды облысы Теміртау қаласының әкімдігінің 2016 жылғы 25 ақпандағы № 8/7 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - Қарағанды облысы Теміртау қаласының әкімдігінің 25.02.2016 № 8/7 қаулысымен.
      Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 31-бабына, Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 12 сәуірдегі "Сауда қызметін реттеу туралы" Заңының 8, 27-баптарына және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 21 сәуірдегі № 371 "Ішкі сауда ережесін бекіту туралы" қаулысына сәйкес, Теміртау қаласының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Теміртау қаласында көшпелі сауданы жүзеге асыру үшін орындар қосымшаға сәйкес белгіленсін.
      2. Осы қаулының орындалуын бақылау қала әкімінің орынбасары Владимир Анатольевич Костюшинге жүктелсін.
      3. Осы қаулы алғаш рет ресми жарияланған күннен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қала әкімі
Ғ. Әшімов

      

 
Теміртау қаласы әкімдігінің
2015 жылғы 23 қыркүйектегі
№ 38/2 қаулысына қосымша

Теміртау қаласында көшпелі сауданы жүзеге асыру үшін орындар


 
Сауда орындары
 
1
 
117 квартал № 3 және № 4 үйлер аралығында
 
2
 
Бейбітшілік даңғылы № 100, теміржол кассасының жанында
 
3
 
Қалалық жаға- жай ауданында
 
4
 
Лебедев көшесі № 6 үй ауданында
 
5
 
94 квартал № 1 үй ауданында
 
6
 
Отрадное көшесі № 109 үйге қарсы
 
7
 
Западная көшесі № 17/1 және № 19 үйлер аралығында
 
8
 
Прокатная көшесі № 21 үй ауданында