О внесении изменения в решение Казалинского районного маслихата от 21 августа 2015 года №343 "О повышении базовых ставок земельного налога"

Решение Казалинского районного маслихата Кызылординской области от 23 февраля 2017 года № 88. Зарегистрировано департаментом юстиции Кызылординской области 28 марта 2017 года № 5772. Утратило силу решением Казалинского районного маслихата Кызылординской области от 10 апреля 2018 года № 189

      Сноска. Утратило силу решением Казалинского районного маслихата Кызылординской области от 10.04.2018 № 189 (вводится в действие со дня первого официального опубликования).

      В соответствии с пунктом 5 статьи 386 Кодекса Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый Кодекс) и Законом Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года "О правовых актах" Казалинский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение "О повышении базовых ставок земельного налога" Казалинского районного маслихата от 21 августа 2015 года № 343 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5129, опубликовано в районной газете "Тұран-Қазалы" от 30 сентября 2015 года в номерах 101-102) следующее изменение:

      пункт 1 изложить в следующей новой редакции:

      "1. Повысить базовые ставки земельного налога, установленные статьей 378 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)" в пять раз на не используемые в соответствии с земельным законодательством Республики Казахстан земли сельскохозяйственного назначения".

      2. Настоящее решение вводится в действие со дня первого официального опубликования.

      Председатель внеочередной
ХІІ сессии районного маслихата
Т.Алипбаев
      Секретарь районного маслихата К.Назымбеков

"Жер салығының базалық мөлшерлемелерін жоғарылату туралы" Қазалы аудандық мәслихатының 2015 жылғы 21 тамыздағы №343 шешіміне өзгеріс енгізу туралы

Қызылорда облысы Қазалы аудандық мәслихатының 2017 жылғы 23 ақпандағы № 88 шешімі. Қызылорда облысының Әділет департаментінде 2017 жылғы 28 наурызда № 5772 болып тіркелді. Күші жойылды - Қызылорда облысы Қазалы аудандық мәслихатының 2018 жылғы 10 сәуірдегі № 189 шешімімен

      Ескерту. Күші жойылды - Қызылорда облысы Қазалы аудандық мәслихатының 10.04.2018 № 189 шешімімен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі) Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 10 желтоқсандағы Кодексінің 386-бабының 5-тармағына және Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 6 сәуірдегі "Құқықтық актілер туралы" Заңына сәйкес Қазалы аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "Жер салығының базалық мөлшерлемелерін жоғарылату туралы" Қазалы аудандық мәслихатының 2015 жылғы 21 тамыздағы № 343 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5129 нөмірімен тіркелген, аудандық "Тұран Қазалы" газетінің 2015 жылғы 30 қыркүйектегі № 101-102 нөміріне жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

      1-тармақ мынадай жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. Қазақстан Республикасының жер заңнамасына сәйкес пайдаланылмайтын ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерге "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі) Қазақстан Республикасының Кодексінің 378-бабында белгіленген жер салығының базалық мөлшерлемелері бес есеге жоғарылатылсын".

      2. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі. 

      Аудандық мәслихаттың кезектен
тыс ХІІ сессиясының төрағасы:
Т.Әліпбаев
      Аудандық мәслихат хатшысы: К.Назымбеков