О признании утратившим силу решения маслихата города Астаны от 18 марта 2015 года № 340/48-V "О Правилах о порядке и условиях размещения наружной (визуальной) рекламы в городе Астане"

Решение маслихата города Нур-Султана от 27 июня 2019 года № 399/52-VI. Зарегистрировано Департаментом юстиции города Нур-Султана 3 июля 2019 года № 1236

      В соответствии с законами Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года "О правовых актах", от 19 декабря 2003 года "О рекламе" маслихат города Нур-Султан РЕШИЛ:

      1. Признать утратившим силу решение маслихата города Астаны от 18 марта 2015 года № 340/48-V "О Правилах о порядке и условиях размещения наружной (визуальной) рекламы в городе Астане" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 902, опубликовано 5 мая 2015 года в газетах "Астана ақшамы", "Вечерняя Астана").

      2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Председатель сессии маслихата
города Нур-Султан
А. Куришбаев
      Секретарь маслихата
города Нур-Султан
Ж. Нурпиисов

"Астана қаласында сыртқы (көрнекі) жарнаманы орналастырудың тәртібі мен шарттары туралы қағида туралы" Астана қаласы мәслихатының 2015 жылғы 18 наурыздағы № 340/48-V шешімінің күші жойылды деп тану туралы

Нұр-Сұлтан қаласы мәслихатының 2019 жылғы 27 маусымдағы № 399/52-VI шешімі. Нұр-Сұлтан қаласының Әділет департаментінде 2019 жылғы 3 шілдеде № 1236 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 6 сәуірдегі "Құқықтық актілер туралы", 2003 жылғы 19 желтоқсандағы "Жарнама туралы" заңдарына сәйкес, Нұр-Сұлтан қаласының мәслихаты ШЕШТІ:

      1. "Астана қаласында сыртқы (көрнекі) жарнаманы орналастырудың тәртібі мен шарттары туралы қағида туралы" Астана қаласы мәслихатының 2015 жылғы 18 наурыздағы № 340/48-V шешімінің (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 902 нөмірімен тіркелген, 2015 жылғы 5 мамырдағы "Астана ақшамы", "Вечерняя Астана" газеттерінде жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

      2. Осы шешім әділет органдарында мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді және алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Нұр-Сұлтан қаласы
мәслихатының сессия төрағасы
А. Күрішбаев
      Нұр-Сұлтан қаласы
маслихатының хатшысы
Ж. Нұрпейісов