О внесении изменений в решение Шиелийского районного маслихата от 31 мая 2018 года №24/16 "Об утверждении Регламента собрания местного сообщества сельского округа Тонкерис Шиелийского района"

Решение Шиелийского районного маслихата Кызылординской области от 31 марта 2021 года № 4/23. Зарегистрировано Департаментом юстиции Кызылординской области 2 апреля 2021 года № 8271

      В соответствии со статьей 26 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года "О правовых актах", совместным постановлением акимата Кызылординской области от 11 декабря 2020 года №151 и решением Кызылординского областного маслихата от 11 декабря 2020 года №522 "О переименовании некоторых административно-территориальных единиц Кызылординской области" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 7934) Шиелийский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Шиелийского районного маслихата от 31 мая 2018 года №24/16 "Об утверждении Регламента собрания местного сообщества сельского округа Тонкерис Шиелийского района" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 6334, опубликовано 26 июня 2018 года в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

      в заголовке и пункте 1 указанного решения, и в Регламенте собрания местного сообщества сельского округа Тонкерис Шиелийского района, утвержденным решением:

      по всему тексту слова "Тонкерис" заменить соответственно словами "Туран".

      2. Настоящее решение вводится в действие со дня первого официального опубликования.

      Председатель сессии Шиелийского районного маслихата Е. Женсикбаев
      Cекретарь Шиелийского районного маслихата Т. Жағыпбаров

"Шиелі ауданы Төңкеріс ауылдық округінің жергілікті қоғамдастық жиналысының Регламентін бекіту туралы" Шиелі аудандық мәслихатының 2018 жылғы 31 мамырдағы №24/16 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қызылорда облысы Шиелі аудандық мәслихатының 2021 жылғы 31 наурыздағы № 4/23 шешімі. Қызылорда облысының Әділет департаментінде 2021 жылғы 2 сәуірде № 8271 болып тіркелді

      "Құқықтық актілер туралы" Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 6 сәуірдегі Заңының 26 - бабына, "Қызылорда облысының кейбір әкімшілік-аумақтық бірліктерін қайта атау туралы" бірлескен Қызылорда облысы әкімдігінің 2020 жылғы 11 желтоқсандағы №151 қаулысына және Қызылорда облыстық мәслихатының 2020 жылғы 11 желтоқсандағы №522 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 7934 нөмірімен тіркелген) сәйкес Шиелі аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "Шиелі ауданы Төңкеріс ауылдық округінің жергілікті қоғамдастық жиналысының Регламентін бекіту туралы" Шиелі аудандық мәслихатының 2018 жылғы 31 мамырдағы №24/16 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 6334 нөмірімен тіркелген, 2018 жылғы 26 маусымда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің тақырыбы мен 1-тармағында және шешіммен бекітілген Шиелі ауданы Төңкеріс ауылдық округінің жергілікті қоғамдастық жиналысының Регламентінде:

      бүкіл мәтін бойынша "Төңкеріс" деген сөздер тиісінше "Тұран" деген сөздермен ауыстырылсын.

      2. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Шиелі аудандық мәслихаты сессиясының төрағасы Е. Женсикбаев
      Шиелі аудандық мәслихат хатшысы Т. Жағыпбаров