О признании утратившими силу некоторых приказов

Приказ и.о. Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 10 января 2022 года № 4-НҚ. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 18 января 2022 года № 26511

      В соответствии с пунктом 2 статьи 27 Закона Республики Казахстан "О правовых актах" ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Признать утратившими силу некоторые приказы по перечню согласно приложению к настоящему приказу.

      2. Комитету технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра торговли и интеграции Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      И.о Министра
торговли и интеграции
Республики Казахстан
Б. Сұлтанов

      "СОГЛАСОВАН"
Министерство национальной экономики
Республики Казахстан

  Приложение
к приказу И.о Министра
торговли и интеграции
Республики Казахстан
от 10 января 2022 года № 4-НҚ

Перечень утративших силу некоторых приказов

      1. Приказ Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 28 сентября 2012 года № 351 "Об утверждении форм предписаний и Правил их выдачи" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8052).

      2. Приказ исполняющего обязанности Министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 28 декабря 2012 года № 497 "Об утверждении Правил осуществления деятельности экспертами-аудиторами по определению страны происхождения товара, статуса товара Таможенного союза или иностранного товара" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8311).

      3. Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года № 205 "О внесении изменений и дополнений в приказ Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 28 сентября 2012 года № 351 "Об утверждении форм предписаний и Правил их выдачи" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 11042).

Кейбір бұйрықтардың күші жойылды деп тану туралы

Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрінің м.а. 2022 жылғы 10 қаңтардағы № 4-НҚ бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2022 жылғы 18 қаңтарда № 26511 болып тіркелді.

      "Құқықтық актілер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 27-бабының 2-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес тізбе бойынша кейбір бұйрықтардың күші жойылды деп танылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігінің Техникалық реттеу және метрология комитеті заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Сауда және интеграция вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
сауда және интеграция министрінің м.а
Б. Сұлтанов

      "КЕЛІСІЛДІ"
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігі

  Қазақстан Республикасының
сауда және интеграция
министрінің м.а
2022 жылғы 10 қаңтардағы
№ 4-НҚ
Бұйрыққа қосымша

Күші жойылған кейбір бұйрықтардың тізбесі

      1. "Нұсқамалардың нысандары мен оларды беру қағидасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары - Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрінің 2012 жылғы 28 қыркүйектегі № 351 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8052 болып тіркелген).

      2. "Тауар шығарылған елді, Кеден одағы тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау жөніндегі сарапшы-аудиторлар қызметтерін жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрінің міндетін атқарушының 2012 жылғы 28 желтоқсандағы № 497 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8311 болып тіркелген).

      3. "Нұсқамалардың нысандары мен оларды беру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары - Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрінің 2012 жылғы 28 қыркүйектегі № 351 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 27 ақпандағы № 205 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11042 болып тіркелген).