О признании утратившим силу постановления акимата Жанакорганского района от 19 июня 2015 года № 125 "Об утверждении схемы и порядка перевозки в общеобразовательную школу детей, проживающих в отдаленном населенном пункте Жанакорганского района"

Постановление Жанакорганского районного акимата Кызылординской области от 23 февраля 2024 года № 29. Зарегистрировано Департаментом юстиции Кызылординской области 26 февраля 2024 года № 8493-11

      В соответствии со статьей 27 Закона Республики Казахстан "О правовых актах", акимат Жанакорганского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Признать утратившим силу постановление акимата Жанакорганского района от 19 июня 2015 года № 125 "Об утверждении схемы и порядка перевозки в общеобразовательную школу детей, проживающих в отдаленном населенном пункте Жанакорганского района" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5048).

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Аким Жанакорганского района М. Тлеумбетов

"Жаңақорған ауданының шалғайдағы елді мекенінде тұратын балаларды жалпы білім беретін мектепке тасымалдаудың схемасы мен тәртібін бекіту туралы" Жаңақорған ауданы әкімдігінің 2015 жылғы 19 маусымдағы № 125 қаулысының күші жойылды деп тану туралы

Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы әкімдігінің 2024 жылғы 23 ақпандағы № 29 қаулысы. Қызылорда облысының Әділет департаментінде 2024 жылғы 26 ақпанда № 8493-11 болып тіркелді

      "Құқықтық актілер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 27-бабына сәйкес, Жаңақорған ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Жаңақорған ауданының шалғайдағы елді мекенінде тұратын балаларды жалпы білім беретін мектепке тасымалдаудың схемасы мен тәртібін бекіту туралы" Жаңақорған ауданы әкімдігінің 2015 жылғы 19 маусымдағы № 125 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5048 болып тіркелген) күші жойылды деп танылсын.

      2. Осы қаулы оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Жаңақорған ауданының әкімі М. Тлеумбетов