О внесении изменения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 ноября 1998 года N 242

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 августа 1999 г. N 266 Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25.09.99г. за N 910. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 259

      Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 31.12.2015 № 259 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В связи с необходимостью проведения тендера по приобретению программного обеспечения для внедрения межбанковской системы переводов денег Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:
      1. Внести следующее изменение в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 ноября 1998 года N 242 V980711_ "Об утверждении Правил переводов денег в межбанковской системе переводов денег":

 

     пункт 1 изложить в следующей редакции:

     "Утвердить прилагаемые Правила переводов денег в межбанковской

системе переводов денег и ввести в действие с 1 декабря 1999 года".

     2. Юридическому департаменту (Шарипов С.Б.) совместно с Управлением

платежных систем (Мусаев Р.Н.) зарегистрировать настоящее постановление в

Министерстве юстиции Республики Казахстан.

     3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан

Абдулину Н.К.


   Председатель

Национального Банка


     (Специалисты: Склярова И.В.,

                   Цай Л.Г.) 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 1998 жылғы 21 қарашадағы N 242 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының Қаулысы 1999 жылғы 16 тамыз N 266. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 1999 жылғы 25 қыркүйекте тіркелді. Тіркеу N 910. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 259 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.12.2015 № 259 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Ақша аударымының банкаралық жүйесін енгізу үшін бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу жөнінде тендер өткізу қажеттілігіне байланысты Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасы қаулы етеді:
      1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының "Ақша аударымының банкаралық жүйесіндегі ақша аударымы ережесін бекіту туралы"

 

1998 жылғы 21 қарашадағы N 242 


V980711_
 

  қаулысына мынадай өзгеріс

енгізілсін:

     1 тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

     "Ұсынылып отырған Ақша аударымының банкаралық жүйесіндегі ақша

аударымы ережесі бекітілсін және ол 1999 жылғы 1 желтоқсаннан бастап

күшіне енгізілсін".

     2. Заң департаменті (Шарипов С.Б.) Төлем жүйесі басқармасымен (Мусаев

Р.Н.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде

тіркесін.

     3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ұлттық

Банкі Төрағасының орынбасары Н.Қ.Абдулинаға жүктелсін.


     Ұлттық Банк

      Төрағасы


     Оқығандар:

          Омарбекова А.Т.

          Икебаева Ә.Ж.