О ратификации Соглашения об особенностях таможенного транзита товаров, перемещаемых железнодорожным транспортом по таможенной территории таможенного союза

Закон Республики Казахстан от 30 июня 2010 года № 319-IV.

      Ратифицировать Соглашение об особенностях таможенного транзита товаров, перемещаемых железнодорожным транспортом по таможенной территории таможенного союза, совершенное в Санкт-Петербурге 21 мая 2010 года.

Президент


Республики Казахстан

Н. Назарбаев


СОГЛАШЕНИЕ
об особенностях таможенного транзита товаров, перемещаемых
железнодорожным транспортом по таможенной территории
таможенного союза (Вступило в силу 17 февраля 2012 года - Бюллетень международных договоров 2012 г., № 4, ст. 45)

      Сноска. Соглашение прекратило действие в связи с вступлением в силу Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, ратифицированного Законом РК от 13.12.2017 № 115-VI (порядок введения в действие см. ст. 2).

Кеден одағының кедендік аумағы арқылы теміржол көлігімен өткізілетін тауарлардың кедендік транзитінің ерекшеліктері туралы келісімді ратификациялау туралы

Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 30 маусымдағы № 319-IV Заңы

      2010 жылғы 21 мамырда Санкт-Петербургте жасалған Кеден одағының кедендік аумағы арқылы теміржол көлігімен өткізілетін тауарлардың кедендік транзитінің ерекшеліктері туралы келісім ратификациялансын.

Қазақстан Республикасының


Президенті

Н. Назарбаев


Кеден одағының кедендік аумағы арқылы темір жол көлігімен
өткізілетін тауарларлардың кедендік транзитінің ерекшеліктері
туралы келісімді ратификациялау туралы
КЕЛІСІМ

      Ескерту. Келісім ҚР 13.12.2017 № 115-VI Заңымен ратификацияланған Еуразиялық экономикалық Одақтың Кеден кодексі туралы шарттың күшіне енуіне байланысты қолданысын тоқтатты (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз).