О ратификации Соглашения об особенностях использования транспортных средств международной перевозки, осуществляющих перевозку пассажиров, а также прицепов, полуприцепов, контейнеров и железнодорожного подвижного состава, осуществляющих перевозку грузов и (или) багажа для внутренней перевозки по таможенной территории таможенного союза

Закон Республики Казахстан от 30 июня 2010 года № 324-IV.

      Ратифицировать Соглашение об особенностях использования транспортных средств международной перевозки, осуществляющих перевозку пассажиров, а также прицепов, полуприцепов, контейнеров и железнодорожного подвижного состава, осуществляющих перевозку грузов и (или) багажа для внутренней перевозки по таможенной территории таможенного союза, совершенное в Санкт-Петербурге 18 июня 2010 года.

      Президент
Республики Казахстан
Н. Назарбаев

СОГЛАШЕНИЕ
об особенностях использования транспортных средств
международной перевозки, осуществляющих перевозку пассажиров, а
также прицепов, полуприцепов, контейнеров и железнодорожного
подвижного состава, осуществляющих перевозку грузов и (или)
багажа для внутренней перевозки по таможенной территории
таможенного союза

      Сноска. Соглашение прекратило действие в связи с вступлением в силу Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, ратифицированного Законом РК от 13.12.2017 № 115-VI (порядок введения в действие см. ст. 2).

Жолаушыларды тасымалдауды жүзеге асыратын халықаралық тасымалдаудың көлік құралдарын, сондай-ақ жүктерді және (немесе) багажды тасымалдауды жүзеге асыратын тіркемелерді, жартылай тіркемелерді, контейнерлер мен теміржол жылжымалы құрамын кеден одағының кедендік аумағы арқылы ішкі тасымалдау үшін пайдалану ерекшеліктері туралы келісімді ратификациялау туралы

Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 30 маусымдағы № 324-IV Заңы

      2010 жылғы 18 маусымда Санкт-Петербургте жасалған Жолаушыларды тасымалдауды жүзеге асыратын халықаралық тасымалдаудың көлік құралдарын, сондай-ақ жүктерді жене (немесе) багажды тасымалдауды жүзеге асыратын тіркемелерді, жартылай тіркемелерді, контейнерлер мен теміржол жылжымалы құрамын кеден одағының кедендік аумағы арқылы ішкі тасымалдау үшін пайдалану ерекшеліктері туралы келісім ратификациялансын.

Қазақстан Республикасының


Президенті

Н. Назарбаев


Жолаушыларды тасымалдауды жүзеге асыратын халықаралық
тасымалдаудың көлік құралдарын, сондай-ақ жүктерді және
(немесе) багажды тасымалдауды жүзеге асыратын тіркемелерді,
жартылай тіркемелерді, контейнерлер мен темір жол жылжымалы
құрамын Кеден одағының кедендік аумағы арқылы ішкі тасымалдау
үшін пайдалану ерекшеліктері туралы
КЕЛІСІМ

      Ескерту. Келісім ҚР 13.12.2017 № 115-VI Заңымен ратификацияланған Еуразиялық экономикалық Одақтың Кеден кодексі туралы шарттың күшіне енуіне байланысты қолданысын тоқтатты (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз).